fbpx
  • contact@example.com

.

‘Duurzaamheid wordt steeds meer mainstream en dat is een goede zaak’

‘Duurzaamheid wordt steeds meer mainstream en dat is een goede zaak’

Denk je wel eens na over wat er met oude circulatiepompen gebeurt?

Momenteel belanden deze pompen voornamelijk bij het oud ijzer. Maar als het aan Circopomp ligt, komt hier verandering in.

Wat is Circopomp? Een keteninitiatief dat zich inzet om circulatiepompen een tweede leven te geven. Met behulp van de ketenpartners – groothandels, fabrikanten en installatiebedrijven – worden de oude pompen ingezameld op verschillende locaties in Nederland. Vervolgens worden de pompen vervoerd naar het mensontwikkelbedrijf van Rotterdam Inclusief om daar zo compleet mogelijk te verwerken.

Zo komen we weer één stap dichter bij het einddoel: een volledig circulair Nederland in 2050. Een samenleving waarin geen afval meer bestaat, enkel nog grondstoffen die hergebruikt worden.

 Dit circulaire initiatief kan alleen slagen dankzij de inzet van de ketenpartners: de groothandels, leveranciers en installatiebedrijven die zich inspannen om de oude pompen te verzamelen.

Maar wat drijft deze partners en welke duurzame ambities hebben zij nog meer? In deze interviewreeks laten wij hen zelf aan het woord.

We trappen af met een gesprek met Koert Huisman, CEO van één van onze partners: de groothandel Plieger.

Wil jij ook pompen een tweede leven geven? Lees op onze informatiepagina hoe je mee kunt doen.

Meteen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van circulatiepompen ? Kom dan met ons in contact via het aanmeldformulier.

Welkom, Koert. Kan je eerst iets over jezelf vertellen? Wat kenmerkt Plieger en wat is jouw rol hierin?

Plieger Groep is een verzameling van verschillende groothandels, waaronder Plieger. Van oudsher is Plieger een groothandel in voornamelijk sanitaire producten, al verkopen wij eigenlijk alles wat een installateur nodig heeft. Ik ben verantwoordelijk voor de gehele Plieger Groep.

Welke rol wij spelen op de markt en binnen de keten? Wij zijn de ontzorgers van installateurs, of zoals men ook wel vroeger zei ‘ontbulkers’. Wij zorgen ervoor dat de installateurs zelf precies de producten kunnen inkopen in de hoeveelheden en variëteiten die zij nodig hebben.

Wat ons onderscheidt van andere groothandels is dat wij 65 lokale winkels (expressen) hebben binnen Nederland. Daarom zit je altijd maximaal twintig minuten rijden van ons vandaan. Dat is ideaal voor installateurs die producten of advies van ons nodig hebben, maar natuurlijk ook voor iedereen die een gebruikte pomp bij ons wil inleveren.

Hoe is jullie samenwerking als ketenpartner van Circopomp tot stand gekomen?

Door de branchevereniging voor pompen zijn we benaderd met de vraag of Plieger wilde meedenken over duurzaamheidsinitiatieven. Toen waren wij al enorm bezig met het thema circulariteit binnen Plieger en hoe we daar invulling aan wilden geven. ‘Welke rol kunnen wij als groothandel spelen binnen de circulaire keten?’, die vraag stond bij ons centraal.

Een belangrijk element daarbinnen is natuurlijk de retourstroom: iets waarbij je eigenlijk niet om de groothandel heen kan. Dit kan je echter alleen op gang krijgen in samenwerking met elkaar. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Circopomp: wij willen de retourstroom beter organiseren en realiseren ons wat voor essentiële plaats wij als groothandel daarbij innemen in de productieketen van de circulatiepompen.

Zeker wij, een bedrijf als de Plieger Groep, kan hierin veel betekenen. Wij zijn niet slechts één merk en wij zitten niet op één plek op het land. Je komt ons overal tegen in Nederland.

Concreet betekent de samenwerking nu dat je door het hele land je gebruikte circulatiepompen bij ons kan inleveren. Op onze locaties vind je de pallets waar je de pompen kwijt kan, en we garanderen dat je daarvoor niet lang hoeft te reizen.

Hoe past een initiatief als Circopomp in het duurzaamheidsbeleid van Plieger?

Het tekort aan voldoende installateurs zal onze grootste uitdaging zijn om de verduurzamingsplannen in ons land te verwezenlijken. Daarom zien wij als Plieger groep het als onze taak om een omgeving te creëren waar de installateur op alle mogelijke manieren wordt ondersteund. Met vanzelfsprekend de juiste producten en alle mogelijke (digitale) diensten om de verduurzaming van onze samenleving te versnellen.

Het mogelijk maken om een gebruikte pomp dichtbij te kunnen inleveren is daar ook een voorbeeld van.

Maar het levert ook commerciële kansen voor iedereen in de keten. Het leveren van circulaire producten zijn daar voorbeelden van. Want woningbouwverenigingen stellen steeds vaker duurzaamheidseisen. De kans is bijvoorbeeld groter dat je een aanbesteding gegund krijgt wanneer je meer dan twintig procent circulaire producten gebruikt.

Steeds meer van onze projectleveringen bestaan voor een groot deel uit hergebruikte producten. Denk aan sanitair dat een tweede leven krijgt. Dit is een heel positieve ontwikkeling.

Als groothandel zijn wij uiteraard nog verder zoekende in onze rol, maar we zetten steeds meer stappen. Want de verduurzaming van Nederland is een verantwoordelijk van ons allemaal.

Waar zouden jullie over vijf jaar willen staan als keteninitiatief?

We beginnen nu met een pompeninitiatief, maar dit wordt natuurlijk nog veel groter. De retourstromen worden steeds gebruikelijker: de consument thuis kan al zijn wasmachine, droger en oven laten ophalen. Ik verwacht dat dit ook gaat gelden in het professionele circuit en voor nog veel meer producten en grondstoffen in de nabije toekomst.

En de rol van Plieger? Ik zie het als onze taak als groothandel om deze nieuwe en bestaande retourstromen zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat voor tips zou je aan andere bedrijven geven die willen starten met circulariteit?

Wat voor ons gewerkt heeft, is dat we dit initiatief via de branchevereniging konden organiseren. Dus dat zou ik aanraden als eerste stap: krijg de betreffende brancheverenigingen bij elkaar, vanuit de fabrikanten én de groothandels, want je hebt elkaar allemaal nodig.

Nu hebben we ook het momentum mee: iedereen begrijpt inmiddels waarom circulariteit een harde noodzaak is. Maak daar gebruik van en begin vandaag nog. Werp een balletje op bij je branchevereniging, want in je eentje ga je het niet redden.

Bedankt voor je tijd, Koert!

Add a Comment

Your email address will not be published.