fbpx

.

‘Mijn advies voor circulariteit: begin bij de start, ook als het eindpunt nog niet helder is’

‘Mijn advies voor circulariteit: begin bij de start, ook als het eindpunt nog niet helder is’

Momenteel belanden oude circulatiepompen helaas vaak bij het oud ijzer. Maar als het aan Circopomp ligt, komt hier verandering in.

Wat is Circopomp? Een keteninitiatief dat zich inzet om circulatiepompen een tweede leven te geven. Met behulp van de ketenpartners – groothandels, fabrikanten en installatiebedrijven – worden de oude pompen ingezameld op verschillende locaties in Nederland. Vervolgens worden de pompen vervoerd naar het mensontwikkelbedrijf van Rotterdam Inclusief om ze daar zo compleet mogelijk te verwerken.

Zo komen we weer één stap dichter bij het einddoel: een volledig circulair Nederland in 2050. Een samenleving waarin geen afval meer bestaat, enkel nog grondstoffen die hergebruikt worden.

Dit circulaire initiatief kan alleen slagen dankzij de inzet van de ketenpartners: de groothandels, leveranciers en installatiebedrijven die zich inspannen om de oude pompen te verzamelen.

Maar wat drijft deze partners en welke duurzame ambities hebben zij nog meer? In deze interviewreeks laten wij hen zelf aan het woord.

We gaan in gesprek met Bart Pieters, business manager onderdelen van onze partner: groothandel Wasco.

Wil jij ook pompen een tweede leven geven? Lees op onze informatiepagina hoe je mee kunt doen.

Meteen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van circulatiepompen? Kom dan met ons in contact via het aanmeldformulier.

Welkom, Bart. Kan je eerst iets over jezelf vertellen? Wat kenmerkt Wasco en wat is jouw rol hierin?

Inmiddels ben ik 2 jaar werkzaam voor Wasco, als business manager onderdelen. Wasco is een groothandel die in vijf hoofdgroepen succesvol wil zijn. Dat zijn Verwarming & Ventilatie, Sanitair, Airco, Installatiematerialen en Onderdelen van al deze groepen. Bij ‘onderdelen’ bedienen wij de markt van installateurs die zich bezighouden met service en onderhoud aan installaties. In het bijzonder richten wij ons op de woningbouw.

Wasco bestaat al ruim 50 jaar en we begonnen met een focus op CV-ketels. Die waren toen relatief nieuw in Nederland, zoals nu geldt voor de warmtepompen. Installateurs waren verantwoordelijk voor het inkopen van onderdelen en moesten direct aankloppen bij de leverancier. Nogal ingewikkeld als je elke dag bij verschillende leveranciers langs moet voor je aanvragen. Wasco is toen in dat gat gesprongen.

‘Hoe kunnen wij installateurs ondersteunen zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen?’ Die vraag staat bij ons centraal. Wasco wil dat installateurs zich kunnen focussen op hun klussen en zich niet druk hoeven te maken om bestellingen. Deze doelstelling is aardig gelukt: inmiddels gaat het grootste gedeelte van de bestellingen van installateurs via ons.

Hoe is jullie samenwerking als ketenpartner van Circopomp tot stand gekomen?

Vanuit enkele grote installateurs kregen wij de vraag wat wij deden met circulariteit. Toen bleek dat we al zeker duurzaam bezig waren, maar niet per se onder die noemer. Wij hielpen onze klanten om hun inventaris zo goed mogelijk te herverdelen om verspilling tegen te gaan: heeft iemand materiaal over in Groningen, dan zorgen wij ervoor dat het in Limburg gebruikt kan worden. Simpelweg omdat wij onze klanten zo goed mogelijk wilden helpen.

De installatiebedrijven kregen van hun opdrachtgevers de vraag of zij de oude materialen hergebruikten. Al sinds jaar en dag zamelen wij het oudijzer in, maar de installateurs en wij waren het eens dat producten zoals circulatiepompen misschien wel geheel of gedeeltelijk gered konden worden. Toen zij wij ons in meerdere circulariteitsprojecten gaan verdiepen, waarvan Circopomp er één was.

Marco, één van de oprichters van Circopomp, kende ik nog vanuit Grundfos. Hij liet zien dat zij al een aanzienlijke retourstroom opgebouwd hadden en overtuigde ons, mede door het toetreden van andere groothandelaren en fabrikanten, om in te stappen. Qua timing komt het precies goed uit.

Concreet hebben wij nu in al onze vestigingen een inzamelbak staan voor de circulatiepompen. Daarnaast staat bij onze grote klanten nu zelf ook een inzamelbak op locatie en zamelen we de oude pompen als we ’s nachts de bussen van onze klanten bevoorraden. Bij onze vestigingen proberen wij de kleinere installateurs te enthousiasmeren om van onze bakken gebruik te maken door volop informatie aan te bieden. Samen met Circopomp hebben we stickers gemaakt met uitleg. In totaal bieden we dit op 35 plaatsen aan door heel Nederland.

Hoe past een initiatief als Circopomp in het duurzaamheidsbeleid van Wasco?

Circopomp is één van de vele duurzaamheidsprojecten die momenteel lopen bij Wasco. We richten ons op de Sustainable Development Goals 7 (duurzame producten en verpakkingen), 8 (werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid) en 11 (CO2 reductie). Circospin past in alle drie. Dat maakt het nog interessanter.

Nu hebben wij de uitdaging om al onze partners mee te nemen in deze circulaire initiatieven. We zijn allemaal ondernemers en willen aan het einde van het jaar zwarte cijfers zien. Maar we beginnen nu ook te beseffen dat dit niet alles is. Wat dragen we bij voor de toekomst?

Kortom, we houden ons met veel initiatieven bezig. Het mooie van Circopomp is dat dit initiatief al in een echt concrete fase is aanbeland.

Waar zouden jullie over vijf jaar willen staan als keteninitiatief?

Over vijf jaar hebben we de circulaire keten geïntroduceerd in de productgroepen  waarbinnen wij actief zijn: radiatoren, ventilatie, noem maar op… Circopomp is een mooie opstap om van te leren zodat wij de lessen in de andere branches kunnen implementeren.

De sleutel daarbij is samenwerking. Zonder samenwerking kom je nergens. Als Wasco een goed duurzaam idee en grote ambities heeft samen met maar één leverancier, dan komt er nooit iets van de grond. Ook de concurrenten hebben elkaar nodig.

Kortom, over vijf jaar wil ik dat het circulaire ‘wiel’ compleet rond is.

Wat voor tips zou je aan andere bedrijven geven die willen starten met circulariteit?

Er is maar één advies en dat is: doen. Je moet gewoon beginnen, zelfs als je nog niet alle stappen helder voor ogen hebt. We hebben jarenlang gesprekken gevoerd, jarenlang moesten we er ‘iets’ mee. Maar omdat het eindpunt nog niet duidelijk was, werd de urgentie niet gevoeld.

Nu zijn we gestart zonder precies te weten waar we gaan eindigen. Gewoon: doen!

Bedankt voor je tijd, Bart.

Add a Comment

Your email address will not be published.