fbpx
  • contact@example.com

.

‘Ik zie de toekomst van ons initiatief rooskleurig in’

‘Ik zie de toekomst van ons initiatief rooskleurig in’

Denk je wel eens na over wat er met oude circulatiepompen gebeurt?

Momenteel belanden deze pompen voornamelijk bij het oud ijzer. Maar als het aan Circopomp ligt, komt hier verandering in.

Wat is Circopomp? Een keteninitiatief dat zich inzet om circulatiepompen een tweede leven te geven. Met behulp van de ketenpartners – groothandels, fabrikanten en installatiebedrijven – worden de oude pompen ingezameld op verschillende locaties in Nederland. Vervolgens worden de pompen vervoerd naar het mensontwikkelbedrijf van Rotterdam Inclusief om daar zo compleet mogelijk te verwerken.

Zo komen we weer één stap dichter bij het einddoel: een volledig circulair Nederland in 2050. Een samenleving waarin geen afval meer bestaat, enkel nog grondstoffen die hergebruikt worden.

Dit circulaire initiatief kan alleen slagen dankzij de inzet van de ketenpartners: de groothandels, leveranciers en installatiebedrijven die zich inspannen om de oude pompen te verzamelen.

Maar wat drijft deze partners en welke duurzame ambities hebben zij nog meer? In deze interviewreeks laten wij hen zelf aan het woord.

We trappen af met een gesprek met Luco Brouwer, Business Unit Manager van onze partner Wilo.

Wil jij ook pompen een tweede leven geven? Lees op onze informatiepagina hoe je mee kunt doen.

Meteen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van circulatiepompen ? Kom dan met ons in contact via het aanmeldformulier.

Welkom, Luco. Kan je eerst iets over jezelf vertellen? Wat kenmerkt Wilo en wat is jouw rol hierin?

Wilo is een fabrikant van high-tech pompen en pompsystemen. Wij zijn een wereldwijde toonaangevende speler op deze markt. Ons hoofdkantoor zit in Duitsland en wij hebben locaties in 17 landen. Binnen Nederland ligt onze focus op utiliteit, water management en industrie.

Zelf ben ik de Business Unit Manager. Binnen Wilo zorgen mijn team en ik voor gedegen advies over pompsystemen aan eigenaren van vastgoed, adviseurs, installateurs en  groothandels.

Hoe is jullie samenwerking als ketenpartner van Circopomp tot stand gekomen?

Tweeënhalf jaar geleden zijn wij gestart met een nieuw groen programma: RePump waarin circulatoren van alle soorten en fabrikaten werden verzameld, gesorteerd en naar mogelijkheden duurzaam hergebruikt. Dit heeft in 2021 geleid tot een hergebruik van 53.500 componenten en producten, waaronder bijvoorbeeld al 22.500 magneten, waardoor er veel minder grondstoffen benodigd zijn.

Om het verduurzamen van pompen naar een hoger niveau te brengen organiseerde  de Holland Pump Group voor de aangesloten fabrikanten brainstormsessies, waaruit uiteindelijk het door Marco en Franjo opgerichte Circopomp is ontstaan.

Marco en Franjo hebben vervolgens de circulaire formule opgepakt om daar zelfstandig mee verder te gaan. Voor ons was het direct duidelijk dat wij ons als ketenpartner wilden aansluiten, een branchebrede aanpak draagt bij tot een groot draagvlak en dat zorgt ervoor dat er meer pompen worden ingeleverd die duurzaam kunnen worden verwerkt.

Inmiddels zijn wij een inzamelpunt voor oude circulatiepompen, die vervolgens door Circopomp worden verwerkt. Iedereen mag de pompen komen inleveren bij onze locatie in Westzaan, maar dit kan natuurlijk ook via de retourbakken van de groothandel.

Hoe past een initiatief als Circopomp in het duurzaamheidsbeleid van Wilo?

Wilo vindt circulariteit erg belangrijk. Circopomp is één van de vele circulaire initiatieven die past in onze duurzame strategie. Duurzaamheid zit in het dna van Wilo.

Zo hebben wij anderhalf jaar geleden een hypermoderne en volledig energieneutrale fabriek opgeleverd in Dortmund. Hier streven we ons primaire doel; het vermijden van verspilling of het vinden van een erkend alternatief gebruik na. We streven naar een groepswijd recyclingpercentage van meer dan 90 procent in 2025.

Daarnaast is een van onze belangrijkste duurzaamheidsdoelen het verminderen van het gebruik van grondstoffen in de productieproces en in het bijzonder geen materialen te gebruiken die schadelijk zijn voor het milieu. Een onderdeel waar we ons vooral op focussen is koperbesparing. Dankzij de technologische vooruitgang hebben we het gebruik van koper per pomp in de loop der jaren gestaag verminderd. Ons doel is een jaarlijkse besparing van 12 ton ten opzichte van de respectievelijke vorige modellen. Parallel hieraan zijn we de vermindering van het gebruik van andere materialen zoals ijzer of aluminium ook aan het onderzoeken.

Het stijgende niveau van verpakkingsafval is terecht onderwerp van publieke discussie. Een verantwoorde aanpak tot verpakkingsoplossingen is een belangrijk onderdeel van een circulaire economie. Ons langetermijndoel is om 100 procent herbruikbare verpakkingen te gebruiken in onze logistieke processen.

Ook maken wij al jaren gebruik van de ‘re-use’-strategie: het hergebruik van onderdelen van pompen, omdat dit nog hoger op de circulaire ladder staat dan recyclen.

Waar zouden jullie over vijf jaar willen staan als keteninitiatief?

Ik zie de toekomst rooskleurig in. Over vijf jaar zullen de oude pompen die zich dan aandienen een stuk energiezuiniger zijn vormgegeven dan de huidige circulatiepompen die vervangen moeten worden.

Oude pompen die wij nu tegenkomen verbruiken soms nog teveel energie, waardoor het niet altijd even logisch is om ze te hergebruiken. Maar als de nieuwe generatie pompen aan vervanging toe is, kunnen we echt stappen maken. Zij zijn namelijk ontworpen voor re-using en refurbishing.

Wat voor tips zou je aan andere bedrijven geven die willen starten met circulariteit?

Mijn eerste tip is om op te trekken met partners binnen de keten, want anders kom je geen stap verder. Besteed in je overleg niet alleen aandacht aan de circulaire doelstellingen, maar ook aan het kostenplaatje. Een goed doordacht budget met zwarte cijfers onderaan de streep kan twijfelende ketenpartners overhalen om zich aan te sluiten. Een goed marktonderzoek is daarnaast essentieel: welk product leent zich het beste voor een circulaire pilot? Welk marktsegment reageert hier goed op en levert dus de beste kans van slagen op?

Tot slot is het van belang om ook je ketenpartners grondig te betrekken bij het initiatief. Zij zijn immers belangrijke schakels in vrijwel elke productieketen. Succes!

Bedankt voor je tijd, Luco!

Add a Comment

Your email address will not be published.