fbpx
  • contact@example.com

.

‘‘Nieuw’ betekent niet ‘beter’. We hebben een andere mindset nodig.’​

‘‘Nieuw’ betekent niet ‘beter’. We hebben een andere mindset nodig.’​

Denk je wel eens na over wat er met oude circulatiepompen gebeurt?

Momenteel belanden deze pompen voornamelijk bij het oud ijzer. Maar als het aan Circopomp ligt, komt hier verandering in.

Wat is Circopomp? Een keteninitiatief dat zich inzet om circulatiepompen een tweede leven te geven. Met behulp van de ketenpartners – groothandels, fabrikanten en installatiebedrijven – worden de oude pompen ingezameld op verschillende locaties in Nederland. Vervolgens worden de pompen vervoerd naar sociale werkplaatsen om daar zo compleet mogelijk gerepareerd te worden.

Zo komen we weer één stap dichter bij het einddoel: een volledig circulair Nederland in 2050. Een samenleving waarin geen afval meer bestaat, enkel nog grondstoffen die hergebruikt worden.

Dit circulaire initiatief kan alleen slagen dankzij de inzet van de ketenpartners: de groothandels, leveranciers en installatiebedrijven die zich inspannen om de oude pompen te verzamelen.

Maar wat drijft deze partners en welke duurzame ambities hebben zij nog meer? In deze interviewreeks laten wij hen zelf aan het woord.

We trappen af met een gesprek met Nico Gitz, directeur van de fabrikant KSB Nederland.

Wil jij ook pompen een tweede leven geven? Lees op onze informatiepagina hoe je mee kunt doen.

Meteen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van circulatiepompen ? Kom dan met ons in contact via het aanmeldformulier.

Welkom, Nico. Kan je eerst iets over jezelf vertellen? Wat kenmerkt KSB Nederland en wat is jouw rol hierin?

KSB is een bedrijf van Duitse origine, opgericht in 1871, en wij produceren pompen en afsluiters. Inmiddels zijn we actief in vrijwel alle landen ter wereld en alle marktsegmenten. Industrie, energie, gebouw en techniek, (afval)water en baggerindustrie, dit zijn allemaal belangrijke branches voor ons. Op het gebied van pompfabricage wereldwijd zijn wij een toonaangevende speler.

In 1958 is de Nederlandse tak opgericht. Sinds 1983 werk ik hier zelf. In Nederland hebben wij circa zeventig mensen in dienst. Ook in Nederland behoren wij beslist bij de top drie van pompfabrikanten. We produceren een breed scala aan pompen: van enkele centimeters in doorsnede tot groter dan de kamer waar ik nu in zit.

Hoe is jullie samenwerking als ketenpartner van Circopomp tot stand gekomen?

Daar ging een hele historie aan vooraf. Holland Pump Group, waar ik bestuurslid van ben, heeft in oktober 2019 Marco Pastoor uitgenodigd een verhaal te komen houden over de circulaire initiatieven van Grundfos, zijn toenmalige werkgever. Marco Pastoor zou later een van de oprichters worden van Circopomp.

Hier kwam een nieuw initiatief uit voort, gesteund door meerdere pompproducenten: een Circotrack, met begeleiding van CircoNL. In een aantal workshops zijn we gaan onderzoeken hoe wij gezamenlijk een circulaire productieketen op konden zetten. Toen hebben we gekozen voor circulatiepompen als pilot, mede omdat we daarmee verder konden bouwen op de bestaande circulaire initiatieven van de fabrikanten Grundfos en WILO.

De oprichters van Circopomp, Franjo en Marco, hebben zich in 2021 losgemaakt van Grundfos en zijn zelfstandig verder gegaan. Zij hebben het initiatief uitgewerkt tot waar we nu staan en ook andere partners aan gaan trekken: groothandels en installateurs. Je hebt iedereen nodig in de productieketen om te voorkomen dat de oude pompen op de oudijzerstapel belanden.

De installateurs zijn de mensen die letterlijk die pompen in handen houden wanneer ze vervangen worden. We hebben hen keihard nodig om dit project te laten slagen. Zij moeten weten waar ze ze kunnen inleveren zodat kostbaar materiaal niet verloren gaat.

Voor de komst van Circopomp had je al geïsoleerde initiatieven, maar dat was nauwelijks werkbaar voor de installateurs. Elk merk pomp moest toen weer op een andere plek ingeleverd worden. Dankzij Circopomp is er altijd een inzamelplek in de buurt en is ieder merk en model pomp welkom. Wij hebben bij KSB Nederland nu zelf ook zo’n inzamelpunt.

Hoe past een initiatief als Circopomp in het duurzaamheidsbeleid van KSB?

Het moederbedrijf van KSB is al heel lang maatschappelijk geëngageerd. Wij zijn partner van het UN Global Compact, het grootste wereldwijde duurzaamheidsinitiatief.

Wij zien het ook als onze taak om te adviseren op het gebied van duurzaamheid. Zo doen we audits bij klanten om te onderzoeken hoe energiezuinig hun installaties zijn. Vaak zijn pompen helemaal niet optimaal op elkaar afgestemd of worden veel te grote pompen ingezet. Zie het als een auto waarbij je de snelheid bepaalt door volop plankgas te geven en af en toe te remmen. Wij ondersteunen klanten bij de transitie naar energiezuinige keuzes.

Ook zijn we aangesloten bij het project 6-25, waarbij de doelstelling is om jaarlijks 6 megaton CO2 te besparen vanaf 2025. Kortom, het initiatief van Circopomp past KSB als een jas.

Waar zouden jullie over vijf jaar willen staan als keteninitiatief?

Ons doel is universeel: zoveel mogelijk oude pompen via deze nieuwe circulaire keten laten lopen. Dat betekent dat we steeds meer materiaal op het hoogste niveau kunnen hergebruiken. Reuse en refurbish in plaats van omsmelten. Niet iedere pomp zal opnieuw ingezet kunnen worden: heel oude pompen voldoen simpelweg niet meer aan de standaarden van deze tijd, ook niet qua zuinigheid.

Maar: hoe meer we kunnen hergebruiken, hoe beter. Voor iedereen.

Wat voor tips zou je aan andere bedrijven geven die willen starten met circulariteit?

Je begint met overleg. Je kan het niet alleen.

Wellicht het allerbelangrijkste is een verandering in mindset die we met elkaar moeten maken. Ik heb regelmatig klanten die liever een volledig nieuw product willen – voor méér geld – dan een tweedehands product in uitstekende staat. ‘Nieuw’ lijkt nog altijd een synoniem voor ‘beter’. Als we volledig circulair willen zijn in 2050, moeten we radicaal anders gaan denken.

Bedankt voor je tijd, Nico!

Wil jij ook meehelpen aan een circulaire samenleving? Kijk hier hoe jij je kunt inzetten om circulatiepompen een tweede leven te geven.

Add a Comment

Your email address will not be published.