fbpx
  • contact@example.com

.

Circopomp officieel startschot

Op dinsdag 12 april hebben de vijf vooraanstaande fabrikanten en vijf landelijke groothandels het startschot gegeven aan het circulair keteninitiatief Circopomp. Met dit initiatief nemen de marktleiders hun circulaire verantwoording door oude circulatiepompen op een praktische wijze in te zamelen en ze collectief een tweede leven te geven zodat geen waardevolle materialen worden verspild. Daarnaast voorziet het initiatief in verankering van sociale werkgelegenheid en mensontwikkeling.  

 

Ketenbrede ontzorging

Jaarlijks komen er 830.000 nieuwe circulatiepompen op de Nederlandse markt die voorzien in koud- en warmwatercirculatie binnen gebouwen en woningen, maar hierdoor belandt er jaarlijks ook 1.900.000 kilo aan oude pompen op de afvalberg. Circopomp voorziet in het inzamelen en sorteren van de oude pompen die vervolgens direct door de fabrikanten worden ingezet als onderdelen of grondstoffen voor de productie van nieuwe pompen (remanufacture), of worden de pompen volledig gereviseerd en opnieuw aangeboden (refurbishment).

“Alle tien initiatiefnemers hebben een groen DNA maar ontbrak het aan een ketenbrede aanpak en regie voor pompen” aldus Marco Pastoor van Circospin, de ketenregisseur en initiatiefnemer van het Circopomp initiatief. “Alleen collectief kom je tot een daadwerkelijke impact en kan je een praktische oplossing bieden aan installatiebedrijven zodat ze daadwerkelijk circulair worden ontzorgt”

Mede initiatiefnemer Franjo Stakovic: “Cruciaal voor de continuïteit is ook de transparantie in behaalde resultaten en voorzien we de aangesloten partners aan een online rapportage van alle handelingen in de vorm van o.a. aantal ingezamelde pompen, CO2 reductie adv een productpaspoort, uren maatschappelijke werkvoorziening, besparing van virgin materiaal gebruik etc.”

 

SROI (social return on investment)

Binnen de keten speelt Rotterdam Inclusief een belangrijke rol voor de verankering van de SROI als sociaal arbeid- en mensontwikkelbedrijf. Hier worden niet alleen de verzamel- en sorteerwerkzaamheden ondergebracht, maar zullen de medewerkers ook worden opgeleid voor het refurbishen van de pompen. Met het gebrek aan technisch personeel binnen de keten zal tevens, daar waar mogelijk, bemiddeld worden in toetreding van geschoold personeel tot de reguliere arbeidsmarkt.

 

De keten

Het keteninitiatief wordt ondersteund door de vijf vooraanstaande fabrikanten (Biral, DAB, Grundfos, KSB en Wilo) en de vijf landelijke groothandels (Plieger, Rensa, Solar, Technische Unie en Wasco), samen goed voor meer dan 95% van alle in Nederland geleverde circulatiepompen. Maar ook de landelijke markleiders op het gebeid van technische dienstverlening zoals EQUANS en Unica hebben zich al aangesloten, waardeer de keten steeds completer wordt.

 

Circopomp hoe meedoen
CIRCOPOMP

HOE
MEEDOEN

Door de collectieve samenwerking zijn al meer dan 150 inzamelpunten landelijk ingericht waar oude pompen kunnen worden ingeleverd en waar ook de mogelijkheid bestaat om in overleg met de groothandel oude pompen te retourneren bij levering van nieuwe producten.

Heeft een installatiebedrijf een groot volume aan oude circulatiepompen vanuit b.v. reparatie- of renovatie opdrachten, dan is er ook de mogelijkheid voor een eigen Circopomp inzamelpallet in de werkplaats, magazijn of op werklocatie.